Slovakia office:
India office:

Srí Lanka

Či už hľadáte investície do spoločností na Srí Lanke, alebo stretnutie s našimi obchodnými partnermi na tomto krásnom ostrove, pripravili sme pre Vás množstvo informácií o podnikaní na Srí Lanke, o kultúre a investičných možnostiach. Taktiež, ak ste spoločnosť zo Srí Lanky, alebo poznáte spoločnosť na Srí Lanke, ktorá sa chce etablovať na Slovensku, kontaktujte nás. Spolupracujeme s najlepšími spoločnosťami a poradcami na Slovensku, v Indii a na Srí Lanke. Pozrite si sektory na Srí Lanke, aby ste získali lepší prehľad o tom, čo potrebujú. Ste pripravený založiť firmu na Srí Lanke, alebo iba vycestovať na ostrov, zariadime vám potrebné dokumenty a lokálnych tour guides.

Sektory na Srí Lanke

Sektor služieb
Služby prispievajú do HDP Srí Lanky viac ako 60% (2016). Služby sú najväčším zdrojom produkcie krajiny. Podľa Centrálnej banky Srí Lanky mal veľkoobchod a maloobchod najväčší podiel odvetvia služieb, pričom viac ako 20 percent všetkých príjmov sektora služieb prešlo týmto obchodom.


Na druhom mieste bol segment dopravy a komunikácie, ktorý v kombinácii prispel k viac ako 14% výsledku odvetvia služieb.

Na treťom mieste bolo rýchlo rastúce odvetvie cestovného ruchu krajiny, ktoré predstavovalo zhruba 10% celkového výsledku odvetvia služieb.

Napokon, bankový sektor, poistenie a nehnuteľnosti boli na štvrtom mieste a prispeli zhruba 9% k produkcii odvetvia služieb.

Priemyselný Sector
Priemysl prispieva k viac ako 30% z celkovej hospodárskej produkcie Srí Lanky a za posledných päť rokov zaznamenal prekvapivý rast.

Ako uviedla centrálna banka Srí Lanky, najväčší podiel priemyselného sektora tvorili výrobné podniky, ktoré predstavovali viac ako 17% celkovej produkcie segmentu.

Navyše, stavebný priemysel mal v priemyselnom sektore výrazný dopad, pričom zhruba 10% príjmov segmentu prináša rast stavebného priemyslu.

Poľnohospodársky Sector
Poľnohospodárstvo bolo vždy jedným z hlavných prispievateľov hospodárstva Srí Lanky, pretože bolo hlavným živobytím väčšiny obyvateľstva (2,6 milióna pracovných síl v krajine). Poľnohospodársky sektor však za poslednú dobu prispieval najmenej do hospodárstva Srí Lanky, s príspevkom menej ako 8,5% od roku 2017. Tento sektor bol tiež jediným hlavným segmentom, ktorý zaznamenal postupný pokles svojho celkového podielu príspevku (ukazujúci -2,5 % kontrakcie) za posledných 10 rokov.

Najväčším prispievateľom do tohto segmentu bolo odvetvie rybolovu s viac ako 1,4% celkovej produkcie. Vývoz čaju bol na druhom mieste na úrovni jedného percenta, zatiaľ čo pestovanie ryže bolo na treťom mieste s 0,8 percentným príspevkom.

Hlavné mesto Kolombo

Hoci poľnohospodárstvo bolo dominantným prispievateľom na hospodárstva Srí Lanky, dnes je produkcia krajiny viac orientovaná na sektor služieb. Tento sektor by sa mal ďalej rozvíjať v dôsledku zvýšeného prenikania internetu (32%), ako aj prebiehajúcich investícií do infraštruktúry, akou je napríklad prístav Colombo Port City a Megalopolis západného regiónu. Znamená to, že Srí Lanka bude mať väčší objem produkcie prostredníctvom samotného priemyselného sektora. Okrem toho Srí Lanka, najmä hlavné mesto Colombo, ponúka vysoko kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov (najmä v oblasti IT).

Kontaktujte nás

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899