Slovakia office:
India office:

P Pracovné príležitosti

Newsletter

Prihláste sa na odoberanie noviniek, akcií a seminárov.

Najčítanejšie

Anketa

Ktoré indické mesto je najväčšie?
Now-Hiring-indian-chamber.jpg

Pracovné príležitosti

Oznamujeme všetkým indickým profesionálom a študentom indických a slovenských vysokých škôl z oblasti technického zamerania, verejnej správy, sociálnych vecí,
manažmentu, ekonómie, práva a medzinárodného obchodu, že Indická obchodná a kultúrna komora na Slovensku hľadá pre svojich klientov a do svojich radov profesionálov so skúsenosťami, ale aj stážistov, internship študentov a odbornú pomoc.


Hľadáme inteligentných, talentovaných a pracujúcich profesionálov, ktorí vedia pracovať na Slovensku v dynamickom prostredí. Vyplňte prosím nižšie kontaktný formulár, alebo píšte priamo na email (email job(at)indianchamber.sk) s predmetom: Pracovná ponuka. Odpovieme každému uchádzačovi.

Hľadáme profesionálov a študentov na nasledujúce pozície:


Elektroinžinier pracujúci v jadrovej elektrárni

Vysokoškolské vzdelanie: vzdelanie v technickom odbore je nevyhnutnosťou.
Prax: Minimálne 3 roky praxe v elektroprojektovaní a MaR (meranie a regulácia).
Znalosť softvéru: Znalosť aspoň jedného z nasledujúcich softvérov: EICAD, Eplan, Traceman, PDMS.
Jazykové znalosti: Plynule anglicky – písaným aj hovoreným slovom.
Technické zručnosti: Zručnosť v aplikáciách Microsoft Office - Excel, PowerPoint, Word atď.
Certifikáty: Musíte vlastniť certifikáty platné v EÚ.
Potvrdenie o praxi: Preukázaný záznam praktických skúseností v odbore.

Prečítajte si viac na našej stránke s pracovnými ponukami tu.

Business Analytics manažér


Organizovanie tabuľiek, budovanie Smartsheets, dolovanie dát, due diligence spoločností, budovanie zoznamov v sektore založených spoločností na slovenskom a indickom trhu, písanie blogov a oznamov na webových stránkach

Market Analyst

Makro ekonomický rozbor na slovenskom trhu, sledovanie makroekonomických správ v Indii v jednotlivých odvetviach.
Sektorová analýza, štúdie uskutočniteľnosti, vstup na trh. Písanie návrhov, blogov na webových stránkach

Médiá a Communication Manager

Social Media (Facebook, Instagram, Twitter) starostlivosť o update, posielanie denných správy (minimálne 2), hľadanie zaujímavých tém z oblasti indických / slovenských startupov, čistej energie, sociálneho rozvoja, joint ventures, ich publikácii na webové stránky, zdieľanie fanpage,
budovanie zákazníckej bázy, optimalizácia pre vyhľadávače na kľúčové slová, písanie blogov na internetových stránkach, príprava Newsletteru a iné

Event a Workshop manažér

Vytváranie a organizovanie seminárov, organizovanie programu, náchádzanie prezentérov od rôznych firiem, hľadanie klientov prostredníctvom slovenskej obchodnej komory, SARIO, Indickej ambasády, príprava prezentácií a agendy, zaznamenávanie spätnej väzby, oznamovanie nových eventov (semináre, workshopy), aktualizácia na internetových stránkach,
konzultácia so správnou radou o možnom workshope alebo seminári.

Finance and Planning manažér

Plánovanie financií, štruktúry nákladov, štruktúra príjmov, plány tržieb, prognózy v členstve, predpovede, tabuľkové procesory, analýza, výkaz ziskov a strát, súvaha, výkaz cash flow.
Konzultácia s predstavenstvom o pokroku a rozvoja financií

Office manager

Spravovanie kancelárskej agendy, odpovedaní e-mailov, konzultácia so správnou radou, príprava e-mailov, spätná väzbu, písanie spoločnostiam, Príprava newsletteru Indickej obchodnej komory, príprava (spolu s Communication Manager), plánovanie cestovaných nákladaov, koordinácia, príprava obchodných misií, písanie blogov na web stránke
--------------------------------------------

Požiadavky: Študent 2-3 ročníka na vysokej škole, anglicky rečou aj písmom, záujem o makroekonomické dianie, politiku, obchod, medzinárodný obchod a diplomaciu, vzťahy medzi Slovenskom a Indiou, indickú kultúru.

Pri posielaní žiadosti, uveďte požadovanú pozíciu (ideálne ako viete z každého niečo) vašu dostupnosť, (napríklad ako dlho môžete prácovať), kedy môžete začať a ďalšie zaujímavosti o vás. Ohodnotenie práce bude záležať na konkrétnej práci a spolupráci. Prosím nežiadajte hneď nástupný plat 1000 EUR len za interview.

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899