Slovakia office:
India office:

M Manažment komory

Predstavenstvo a Manažment

Správna rada volí výkonný výbor (Predstavenstvo) na obdobie piatich rokov. Výbor má minimálne 3 a maximálne 6 členov: generálneho riaditeľa, hlavného operačného riaditeľa, finančného riaditeľa a hlavného riadiaceho pracovníka. Výbor sa stretáva raz za mesiac, ale najmenej dvakrát do roka. Hlavný riadiaci pracovník (Chief Management Officer) spravuje zamestnancov komory a zastupuje zamestnancov v ich právach v súlade s nariadením predstavenstva, kedykoľvek je to možné a so schváleným rozpočtom správnej rady. Generálny Riaditeľ je volený správnou radou a zastupuje komoru vo všetkých právnych veciach a proti akejkoľvek tretej strane pred vládou na štátnej aj medzinárodnej úrovni. V jeho neprítomnosti alebo neschopnosti prezidenta môžu byť zastúpení podpredsedovia.

Za účelom riešenia súčasného chodu komory je správna rada oprávnená vytvoriť potrebnú infraštruktúru riadiacich pracovníkov, ktorá poskytuje potrebnú podporu pri riadení každodenných operácií a financií komory v príslušných regiónoch alebo oblastiach.

Management Office na Slovensku

Rakesh Taurani
Rakesh TauraniGenerálny Riaditeľ
Alexander Horvath
Alexander HorvathChief Operating Officer
Harish Reddy
Harish ReddyChief Financial Officer
Bijal Patel
Bijal PatelChief Management Officer
Lea Daniš
Lea DanišManaging Director Srí Lanka
Rohith Ramadas
Rohith RamadasManaging Director Immigrations
Nora Babalová
Nora BabalováManager International Relations
Eliška Dzurňáková
Eliška DzurňákováManager Development & NGO

Management office v Indii

Aparna Mishra
Aparna MishraManaging Director Uttar Pradesh
Sandeep Garg
Sandeep GargManaging Director Delhi
Vinay Gopalan
Vinay GopalanM.Director M.P & Chhattisgarh
Rajesh Shanmugam
Rajesh ShanmugamTechnical Director
Gaurav Shukla
Gaurav ShuklaManaging Director Rajasthan
Mufeed Ahmed
Mufeed AhmedManaging Director Startups
Divakar Shukla
Divakar ShuklaManaging Director Haryana

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899