Slovakia office:
India office:

M Manažment komory

Predstavenstvo a Manažment

Správna rada volí výkonný výbor (Predstavenstvo) na obdobie piatich rokov. Výbor má minimálne 3 a maximálne 6 členov: generálneho riaditeľa, hlavného operačného riaditeľa, finančného riaditeľa a hlavného riadiaceho pracovníka. Výbor sa stretáva raz za mesiac, ale najmenej dvakrát do roka. Hlavný riadiaci pracovník (Chief Management Officer) spravuje zamestnancov komory a zastupuje zamestnancov v ich právach v súlade s nariadením predstavenstva, kedykoľvek je to možné a so schváleným rozpočtom správnej rady. Generálny Riaditeľ je volený správnou radou a zastupuje komoru vo všetkých právnych veciach a proti akejkoľvek tretej strane pred vládou na štátnej aj medzinárodnej úrovni. V jeho neprítomnosti alebo neschopnosti prezidenta môžu byť zastúpení podpredsedovia.

Za účelom riešenia súčasného chodu komory je správna rada oprávnená vytvoriť potrebnú infraštruktúru riadiacich pracovníkov, ktorá poskytuje potrebnú podporu pri riadení každodenných operácií a financií komory v príslušných regiónoch alebo oblastiach.

Management Office na Slovensku

Rakesh TauraniGenerálny Riaditeľ
Profil
Alexander HorvathChief Operating Officer
Profil
Harish ReddyChief Financial Officer
Profil
Bijal PatelChief Management Officer
Profil
Lea DanišManaging Director Srí Lanka
Profil
Rohith RamadasManaging Director Immigrations
Profil
Nora BabalováManager International Relations
Profil
Eliška DzurňákováManager Development & NGO
Profil

Management office v Indii

Aparna MishraManaging Director Uttar Pradesh
Profil
Sandeep GargManaging Director Delhi
Profil
Vinay GopalanM.Director M.P & Chhattisgarh
Profil
Tanmay MisraManager International Relations
Profil
Gaurav ShuklaManaging Director Rajasthan
Profil
Mufeed AhmedManaging Director Startups
Profil
Rajesh ShanmugamTechnical Director
Profil

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899