Slovakia office:
India office:

M Manažment komory

Predstavenstvo a Manažment

Správna rada volí výkonný výbor (Predstavenstvo) na obdobie piatich rokov. Výbor má minimálne 3 a maximálne 6 členov: generálneho riaditeľa, hlavného operačného riaditeľa, finančného riaditeľa a hlavného riadiaceho pracovníka. Výbor sa stretáva raz za mesiac, ale najmenej dvakrát do roka. Hlavný riadiaci pracovník (Chief Management Officer) spravuje zamestnancov komory a zastupuje zamestnancov v ich právach v súlade s nariadením predstavenstva, kedykoľvek je to možné a so schváleným rozpočtom správnej rady. Generálny Riaditeľ je volený správnou radou a zastupuje komoru vo všetkých právnych veciach a proti akejkoľvek tretej strane pred vládou na štátnej aj medzinárodnej úrovni. V jeho neprítomnosti alebo neschopnosti prezidenta môžu byť zastúpení podpredsedovia.

Za účelom riešenia súčasného chodu komory je správna rada oprávnená vytvoriť potrebnú infraštruktúru riadiacich pracovníkov, ktorá poskytuje potrebnú podporu pri riadení každodenných operácií a financií komory v príslušných regiónoch alebo oblastiach.

Rakesh Taurani
Rakesh TauraniChief Executive Officer
Alexander Horvath
Alexander HorvathChief Operating Officer
Bijal Patel
Bijal PatelChief Financial Officer
Deyvendra Singh
Deyvendra SinghDirector North India
Sunil Kumar
Sunil KumarDirector South India
Rohith Ramadas
Rohith RamadasDirector IT and Startups
Jaroslav Polak
Jaroslav PolakDirector Pharma India
Eliška Dzurňáková
Eliška DzurňákováDirector NGOs
Aparna Mishra
Aparna MishraDirector U.Pradesh
Mohit Shrivastav
Mohit ShrivastavDirector Gujarat
Sanjeev Kapoor
Sanjeev KapoorDirector New Delhi
Rajesh Shanmugam
Rajesh ShanmugamDirector Madhya Pradesh
Gaurav Shukla
Gaurav ShuklaDirector Rajasthan
Mufeed Ahmed
Mufeed AhmedDirector Startups
Divakar Shukla
Divakar ShuklaDirector Haryana
Vinay Gopalan
Vinay GopalanDirector Chhattisgarh
Guatam Kapoor
Guatam KapoorDirector Communication
Sandeep Garg
Sandeep GargDirector Real Estate
Viktória Horváthová
Viktória HorváthováHead of Projects
Lea Daniš
Lea DanišDirector Srí Lanka

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899