Slovakia office:
India office:

S Správna rada

Správna Rada

Správna Rada je orgán, ktorý spravuje Komoru v obdobiach medzi jednotlivými Valnými Zhromaždeniami. Zasadnutia Správnej Rady sa konajú podľa potreby, najmenej však 2 krát do roka. Zasadnutie Správnej rady môže písomne zvolať Výkonný riaditeľ, Predseda Správnej rady alebo minimálne dvaja členovia Správnej rady. Členovia Správnej rady si zo svojho stredu volia Predsedu správnej rady - Prezidenta a troch Vice-Prezidentov, ktorí sú zároveň štatutárnymi zástupcami združenia oprávneným konať a podpisovať samostatne v mene združenia. Predseda správnej rady je zároveň predsedom združenia a prezidentom komory. Správna rada schvaľuje ročný plán činnosti organizácie - rozpočet, ciele, aktivity, a účtovnú uzávierku a správu za predchádzajúci rok. Správna rada formuje a aktualizuje víziu a smerovanie združenia. Aktívne spolupracuje s Výkonným riaditeľom na strategickom rozhodovaní a vytváraní strategických dokumentov organizácie. Správna rada má právomoc v odôvodnených prípadoch vydať záväzný pokyn pre Výkonného riaditeľa. Správna rada má poverenie od Valného zhromaždenia schvaľovať a upravovať stanovy Obchodnej Komory.

Rakesh TauraniPresident and CEO
Profile
Mysore LokeshChairman of the Board
Profile
Alexander HorvathVice President and COO
Profile
Harish ReddyVice President India Markets
Profile
Bijal PatelVice President Commercial
Profile
Venugopalan MohanVice President Education
Profile
Denis VankoVice President Automotive
Profile
Manoj AnandVice President Aviation
Profile
Mark BaronVice President Transformation
Profile
Lt.Gen.Ravi ThodgeVice President Defence
Profil
JUDr. Peter Slávik, PhDVice President Tax-Law-Finance
Profile
Rohith RamadasVice President Immigrations
Profile

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899