Slovakia office:
India office:

O O nás

10355008_713707712047963_8267528276897940331_n.jpg
india-prospect-for-cooperation_thumbnail.png
Indian-Folk-Fusion-Dance-Workshop_thumbnail.jpg
Sen-Noci-Orientalnej_thumbnail.jpg
indian-philosophy_medium.jpg

O nás

Indická obchodná a kultúrna komora v Slovenskej republike si stanovuje za cieľ činnosti podporu rozvoja vzájomných slovensko- indických vzťahov a obchodnej výmeny medzi Indickou republikou a Slovenskou republikou ako i technickú a ekonomickú spoluprácu medzi podnikateľmi z oboch krajín a poskytovanie informácií a asistencie všetkým, ktorí o ne prejavia záujem ako aj ich spoločníkom. Komora nadviaže vzťahy a vzájomnú spoluprácu s indickou ambasádou na Slovensku, a to prostredníctvom spoločných projektov a návrhov spolu so Slovenskou Obchodnou a Priemyselnou Komorou, Úniou Obchodných Komôr, regionálnymi centrami pre rozvoj zahraničného obchodu, priemyselnými a umeleckými komorami a vývoznými konzorciami a ďalšími inštitúciami a združeniami, ktoré sa v budúcnosti vytvoria. Komora sa venuje propagačnej činnosti, pomocou ktorej podáva užitočné ekonomické informácie, aby napomohla k rozšíreniu spolupráce medzi firmami a prispela k rozvoju obchodných príležitostí.

Jeden z našich hlavných cielov je pripraviť člena na vstup na lokálny trh v Indii a na Slovensku (pre indické spoločnosti).
Členovia obdržia poradenstvo, workshopy, mentoring, koučovanie a celkovú prípravu na vstup na indický alebo sloveský trh. Individuálny prístup obsahuje následovné:

• Kultúrna a jazyková príprava a asistencia
• Trhový prieskum na mieru
• Due Diligence
• Výučba exportu: dokumentácia, logistika, atď.
• Posúdenie pripravenosti na export
Finančná asistencia
• Identifikácia lokálnych marketingových kanálov
• Hladanie medzinárodných partnerov a joint venture kandidátov
• Miestne požiadavky na produkt
• Trade Missions

Konaktujte nás v prípade otázok, alebo záujmu. Koľko stojí ročné členské v komore zistíte tu.

Štruktúra komory

Štruktúra komory

Prezident

Prezident navrhuje výšku poplatkov, pripravuje rozpočet a rozhoduje o ďalších aktivitách Komory. Prezident, ktorého volí Rada, zastupuje Komoru navonok vo všetkých právnych otázkach a pred tretími osobami.

Správna Rada

Správna Rada je orgán, ktorý spravuje Komoru v obdobiach medzi jednotlivými Valnými Zhromaždeniami. Správna Rada kontroluje a vykonáva rozhodnutia Valného Zhromaždenia a dozerá na prácu Predstavenstva.  

Predstavenstvo

Predstavenstvo má minimálne 3 a maximálne 9 členov: Prezidenta, 3 viceprezidentov, Pokladníka a Tajomníka. Predstavenstvo sa stretáva raz do mesiaca minimálne však 2 krát do roka.

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899