Slovakia office:
India office:

N Novinky

Gudžarátska obchodná a priemyselná komora (GCCI) a Indická obchodná komora v SR (INDCHAM) podpísali MOU na podporu bilaterálneho obchodu 2. augusta 2023

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

2. augusta 2023 bol dosiahnutý významný míľnik v oblasti medzinárodných obchodných vzťahov, keď Gujaratskej obchodná a priemyselná komora (GCCI) a Indickej obchodnej komory v Slovenskej republike (INDCHAM), ktorí podpísali Memorandum o porozumení (MOU). Cieľom dohody je posilniť bilaterálny obchod a podporiť hospodársku spoluprácu medzi indickým štátom Gudžarát a Slovenskou republikou. Slávnostný podpis, ktorý sa konal v priestoroch GCCI, znamenal novú kapitolu v posilňovaní obchodných väzieb medzi oboma regiónmi.

Dlhá cesta GCCI

Komora GCCI, ktorú v roku 1949 založili priekopníci priemyslu Sheth Shri Kasturbhai Lalbhai a Sheth Shri Amrutlal Hargovandas, zohrala zásadnú úlohu pri vytváraní a udržiavaní prostredia vedúceho k rastu priemyslu a obchodu v Gudžaráte. V priebehu rokov sa vyvinula do dynamickej organizácie so 7 500 členmi vrátane viac ako 200 obchodných a priemyselných združení a popredných obchodných komôr, ktoré zastupujú približne 2,5 milióna členov.

Záväzok GCCI uľahčovať dialóg o rôznych mikro a makroekonomických aspektoch rozvoja bol nápomocný pri podpore hospodárskeho rastu v Gudžaráte a Indii. Odborné výbory komory, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti odbornosti, plánujú a realizujú exkluzívne podujatia na podporu svojich príslušných oblastí, čím pridávajú hodnotu podnikateľskej komunite.

Globálny dosah a medzinárodné obchodné vzťahy

GCCI, čo je dôkazom svojej globálnej perspektívy, aktívne podporuje medzinárodné obchodné vzťahy organizovaním obchodných stretnutí so zahraničnými delegáciami a sponzorovaním obchodných delegácií po celom svete. Úsilie komory o prijatie rôznych zahraničných delegácií podporilo bilaterálnu obchodnú a ekonomickú spoluprácu s krajinami na celom svete. Prostredníctvom svojich väzieb s viac ako 30 poprednými obchodnými komorami na celom svete je GCCI katalyzátorom medzinárodnej obchodnej spolupráce.

Sociálna zodpovednosť a vplyv komunity

Hoci GCCI významne prispieva k hospodárskemu rastu, zostáva si vedomý svojich sociálnych záväzkov. Komora sa aktívne zapája do projektov pomoci ľuďom postihnutým prírodnými katastrofami, pričom úzko spolupracuje s nadáciou Gujarat Chamber Foundation Trust s cieľom poskytnúť podporu postihnutým stranám. Tento záväzok k sociálnej zodpovednosti odráža odhodlanie GCCI pozdvihnúť komunitu a mať pozitívny vplyv nad rámec obchodných snáh.

Nedávne hlavné iniciatívy

V súlade so svojím perspektívnym prístupom GCCI nedávno podnikla niekoľko iniciatív na zvýšenie podpory pre svojich členov a posilnenie obchodných aktivít:

Helpdesk: GCCI zriadilo tri Helpdesk, a to GCCI Exim Helpdesk, MSME Helpdesk a GST Helpdesk. Tieto asistenčné pracoviská poskytujú bezplatné poradenstvo a podporu členom aj nečlenom, čím uľahčujú bezproblémové obchodné operácie.

Centrum pre alternatívne riešenie sporov: Uvedomujúc si dôležitosť efektívneho riešenia sporov, GCCI zriadila najmodernejšie Centrum alternatívneho riešenia sporov. Toto centrum ponúka procesy mediácie, zmierovania a rozhodcovského konania za dostupné náklady, ktoré spravujú poprední rozhodcovia.

Podpísanie MOU so spoločnosťou INDCHAM

Memorandum o porozumení podpísané medzi GCCI a INDCHAM predstavuje významný krok v posilňovaní obchodných vzťahov medzi Gudžarátom, Indiou a Slovenskou republikou. Cieľom dohody je uľahčiť výmenu obchodných informácií a podporiť bilaterálny obchod využitím odborných znalostí a sietí oboch komôr.

Spolupráca s INDCHAM otvára firmám v Gudžaráte a Slovenskej republike nové cesty, aby preskúmali obchodné príležitosti, zdieľali najlepšie postupy a zlepšili ekonomickú spoluprácu. Toto partnerstvo sľubuje prehĺbenie väzieb medzi oboma regiónmi a podporu vzájomného rastu a prosperity.

Slovo na záver

Podpísanie MOU medzi GCCI a INDCHAM 2. augusta 2023 znamená významnú príležitosť pre podnikateľské komunity štátu Gujarat a Slovenskej republiky. Spojením síl položili tieto obchodné komory základ pevnejšieho dvojstranného obchodného vzťahu, ktorý podporuje hospodársky rast a podporuje zmysluplnú spoluprácu.

Keďže GCCI pokračuje v inováciách a prispôsobovaní sa vyvíjajúcemu sa obchodnému prostrediu, partnerstvo s INDCHAM pridáva nový rozmer jej globálnemu dosahu a posilňuje jej záväzok uľahčovať obchod a podporovať potreby svojich členov. Budúcnosť je veľkým prísľubom, pretože obe komory pracujú ruka v ruke, aby odomkli príležitosti a otvorili novú éru prosperity pre svoje príslušné regióny aj mimo nich.

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899