Slovakia office:
India office:

N Novinky

INDCHAM a FICCI podpísali 21. júla 2023 dôležité MOU o ďalšej spolupráci medzi Slovenskom a Indiou

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Federácia indických obchodných a priemyselných komôr (FICCI) a Indická obchodná komora v Slovenskej republike (INDCHAM) podpísali významné Memorandum o porozumení (MOU) v Naí Dillí v Indii 21. júla 2023. Dokument o spolupráci podpísali prezident, pán Rakeeish B Taurani. Podpis znamená významný krok k posilneniu obchodných väzieb medzi Slovenskom a Indiou.

FICCI, založená v roku 1927, je nielen najväčšou, ale aj najstaršou vrcholnou obchodnou organizáciou v Indii. Jej história je hlboko spojená s cestou Indie k nezávislosti, industrializácii a vzniku jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta. INDCHAM je mladá nezisková organizácia založená v roku 2016 na Slovensku a inaugurovaná veľvyslancom Param Jit Manom z indickej ambasády a námestníkom ministra hospodárstva v Slovenskej republike. INDCHAM uskutočnil viac ako 30 obchodných misií do Indie a priviedol na Slovensko mnoho indických podnikateľov a politikov.

Ako mimovládna nezisková organizácia slúži FICCI ako silný hlas indického obchodu a priemyslu. Hrá dôležitú úlohu pri ovplyvňovaní politík, podporovaní konštruktívnych diskusií a pri zapájaní sa s tvorcami politík a občianskou spoločnosťou s cieľom zastupovať záujmy a záujmy tohto odvetvia. Vďaka rôznorodej členskej základni z indického súkromného a verejného sektora, ako aj nadnárodných spoločností, FICCI oslovuje viac ako 250 000 spoločností v Indii, čo má významný vplyv na indické obchodné prostredie.

FICCI tiež poskytuje neoceniteľnú platformu na vytváranie sietí a budovanie konsenzu v rámci sektorov a medzi nimi. Ako prvý kontaktný bod pre indický priemysel, tvorcov politík a globálnu obchodnú komunitu je FICCI nápomocná pri vytváraní zmysluplných spojení a príležitostí pre rast a rozvoj.

Spolupráca medzi INDCHAM a FICCI znamená vzájomný záväzok posilniť vzťah medzi Slovenskom a Indiou. Toto partnerstvo nepochybne otvorí nové cesty pre obchod, investície a kultúrnu výmenu, z čoho budú mať prospech podniky v oboch krajinách a podporí hospodársku prosperitu.

Keď sa pozeráme do budúcnosti, sme presvedčení, že toto partnerstvo bude znamenať cestu k väčšej bilaterálnej spolupráci a povedie k pozitívnym výsledkom pre obe krajiny. Spoločne môžeme skúmať obchodné územia, vytvárať spoločné hodnoty a budovať mosty porozumenia, ktoré ešte viac posilnia puto medzi Slovenskom a Indiou.

Vyjadrujeme úprimnú vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto významnej spolupráce.

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899