Slovakia office:
India office:

B B2B India

IE29BF Obchodné Fórum December 2016

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Druhý ročník fóra prilákal viac ako 200 oficiálnych a obchodných delegátov z 18 európskych krajín. Viac ako 200 zástupcov indického priemyslu sa zúčastnilo obchodných stretnutí so svojimi európskymi partnermi.

IE29BFlogo

Fórum sa etabloval ako inštitucionalizovaná platforma pre mnohostranné stretnutia s nádejnými európskymi ekonomikami. Účasť na vysokej úrovni z Európy, ktorá sa vyznačuje prítomnosťou senior ministrov, veľvyslancov a vedúcich predstavitľov firiem, zdôraznila význam európskeho spoločenstva s Indiou.

Technologická dokonalosť, nové inovácie naprieč odvetviami spolu s vysoko kvalifikovanou pracovnou silou v európskych krajinách je optimálna voľba pre rýchlu premenu ožívajúcej indickej ekonomiky. Tretí ročník Fóra je pokračujúca snaha o urýchlenie hospodárskych vzťahov medzi Indiou a európskymi krajinami pre vzájomnú spoluprácu v nasledujúcich rokoch.

Koncept

    Strategická spolupráca medzi indickou a európskou ekonomikou
   
Pochopenie obchodných príležitostí v oboch regiónoch
    
Budovanie nových partnerstiev a posilnenie existujúcich

Fórum sa zameriava na stretnutiu INDIE s európskymi ekonomikami v kalibrovananej a štruktúrovanej podobe. Cielom obchodného fóra IE29BF je predstaviť podnikateľom veľkých, malých a stredných firiem spoluprácu v oblasti transferu technológií, výskumu a inovácií a rozvoju zručností.

Zameranie na sektor

    Auto & auto diely
    
Agro a potravinárstvo
   
Čisté technológie
    
High-end výrobu
    
Rozvoj infraštruktúry s osobitným zameraním na inteligentné mestá
    
IT & ITES
    
Vedy o živote
    L
ogistika
    
Obnoviteľná energia
    R
ozvoj zručností

Fórum pozýva na účasť

    vedúcich pracovníkov
    
CEO
    K
účových politikoc
    
Vysokých predstaviteľov agentúr pre podporu investícií
    
Vysokých predstaviteľov obchodných komôr a priemyslu
    
Zástupcov sektorových organizácií (Govt & súkromné)
    
Senior manažérov
    
Zástupcovia štátnych a regionálnych vlád
    
Zástupcovia think-tankov, tought líderov a podnikateľov z oblasti malých a stredných podnikov

Stiahnite si podrobný program podujatia tu.

Slovensko bude zastupovať pán Milan Gavlák, Senior Consultant, odbor investícií, SARIO

Jeho panel bude v stredu 7. decembra, 12:35 - On Impact of Recent Investments on Skill sets in Slovak Republic

 

 

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899