Slovakia office:
India office:

N Novinky

Slovenské obranné spoločnosti na DEFEXPO v Indii v októbri 2022

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Významným míľnikom pre medzinárodnú spoluprácu v rezorte obrany bola cesta delegácie slovenských obranných spoločností do Indie na DEFEXPO 2022. Toto prestížne podujatie, ktoré sa konalo v indickom Ahmedabáde v štáte Gudžarát v Indii, poslúžilo ako vynikajúca platforma na prezentáciu domácej a zahraničnej obrany.

V globálnej atmosfére spolupráce a inovácií sa slovenská CSM Industry ukázala ako kľúčový hráč, ktorý podpísal významnú zmluvu s indickou štátnou spoločnosťou BEML. Spolupráca má pripraviť pôdu pre spoločnú výrobu vojenských rýpadiel v Indii, posunúť iniciatívu „Make it India“ vpred a zosúladiť sa s cieľmi Programu akvizícií obrany 2020.

 

Foto: CSM Industry's CEO Tomas Maros, Alexander Horvath, VP INDCHAM and H.E. Robert Maxian, Veľvyslanec SR, plus General Ravinder Singh, Army Engineering Indian Armed Forces

 

DEFEXPO 2022: Jedinečná ukážka indickej obranyschopnosti

DEFEXPO je medzinárodné dvojročné podujatie organizované indickým ministerstvom obrany s cieľom poskytnúť spoločnú platformu pre výrobcov, dodávateľov a kľúčové zainteresované strany z celého sveta. V októbri 2022 bola výstava svedkom výnimočného stretnutia lídrov priemyslu, ktorí predstavili špičkové technológie a najnovšie pokroky v sektore obrany.

Jedným z jedinečných aspektov DEFEXPO 2022 bolo zameranie sa na propagáciu miestnych indických obranných spoločností. Téma podujatia „Make it India“ zdôraznila odhodlanie krajiny posilniť svoje pôvodné obranné kapacity podporou spoločných podnikov a partnerstiev s medzinárodnými firmami. S podporou obranného akvizičného programu 2020 sa indická vláda zamerala na posilnenie svojho výrobného sektora, vývoj moderných technológií a posilnenie celkovej obrannej infraštruktúry.

Slovenský priemysel CSM a partnerstvo BEML

Spomedzi spoločností na DEFEXPO 2022 vynikol slovenský CSM Industry ako významný účastník. Odborné znalosti spoločnosti v oblasti obrannej výroby spolu s ich záväzkom podporovať medzinárodnú spoluprácu pritiahli pozornosť indických partnerov. V dôsledku toho CSM Industry a indická štátna spoločnosť Bharat Earth Movers Limited (BEML) vytvorili významné partnerstvo prostredníctvom základnej zmluvy.

Dohoda medzi CSM Industry a BEML má umožniť spoločnú výrobu vojenských rýpadiel v Indii. Tento vývoj je v súlade s ašpiráciami Indie zlepšiť svoje domáce obranné výrobné kapacity a zároveň ťažiť z technologického know-how a skúseností Slovenska. Partnerstvo predstavuje obojstranne výhodnú situáciu pre oba národy a otvára cestu pre vzájomný rast a spoluprácu v rezorte obrany.

 

Foto: CSM Industry's CEO Tomas Maros, Alexander Horvath, VP INDCHAM and H.E. Robert Maxian, Veľvyslanec SR, s Generálom Ravinderom Singhom, Army Engineering Indian Armed Force plus BEML top management

 

Význam medzinárodných kolaborácií v obrane

Spolupráca medzi CSM Industry a BEML nie je dôležitá len pre obe zúčastnené krajiny, ale odráža aj rastúci význam medzinárodných partnerstiev v obrannom priemysle. V ére geopolitických zložitostí a dynamických bezpečnostných výziev si štáty uvedomujú výhody spájania zdrojov a odborných znalostí na vývoj najmodernejších obranných riešení.

Spoluprácou so zahraničnými partnermi India získava prístup k pokročilým technológiám, odborným znalostiam a osvedčeným postupom, ktoré môžu urýchliť proces modernizácie obrany. Na druhej strane Slovensko získava prístup na rozsiahly trh a môže sa etablovať v prosperujúcom indickom obrannom sektore. Takáto spolupráca je kľúčová pri podpore diplomatických vzťahov, dôvery a kamarátstva medzi národmi, čo prispieva k regionálnej stabilite a bezpečnosti.

 

 

Slovo na záver


DEFEXPO 2022 v Indii bolo mimoriadnym podujatím, ktoré ukázalo rastúci význam medzinárodnej spolupráce v rezorte obrany. So zameraním na propagáciu miestnych spoločností a programu „Make it India“ poskytla výstava platformu pre plodné partnerstvá a spoluprácu. Slovenský CSM Industry sa ukázal ako významný účastník, ktorý podpísal kľúčovú zmluvu s BEML na spoločnú výrobu vojenských rýpadiel v Indii.

Toto partnerstvo symbolizuje ducha spolupráce a vzájomného prospechu a zdôrazňuje dôležitosť globálnych aliancií pri riešení vyvíjajúcich sa bezpečnostných výziev 21. storočia. Keď sa pohneme vpred, takáto spolupráca bude zohrávať kľúčovú úlohu pri formovaní obranného prostredia, podpore hospodárskeho rastu a posilňovaní väzieb medzi národmi. DEFEXPO 2022 nepochybne pripravilo cestu k svetlejšej a bezpečnejšej budúcnosti pre Indiu a slovenský obranný priemysel.

Ak vaša spoločnosť uvažuje o vstupe na indický trh a chcela by urobiť správne kroky, kontaktujte INDCHAM. Postaráme sa, aby ste našli toho správneho partnera

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 911 808 899