Slovakia office:
India office:

P Prezident

Prezident

prezident

Bijal Patel

Ako výkonný viceprezident a finančný riaditeľ americkej spoločnosti HotSchedules, Bijal Patel is zodpovedný za globálnu expanziu, go to market stratégie, zvyšovanie profitu a správu medzinárodného rastu. Pred nástupom do HotSchedules, pán Patel zastával funkciu výkonného viceprezidenta, a finančného riaditeľa americkej spoločnosti Aptean Co, zodpovedný za dohľad nad všetkými financiami, učtovníctvom, právnym oddelením a IT. Pred nástupom do spoločnosti Aptean pán Patel strávil štyri roky vo firme MISYS vo Veľkej Británii, ako vice prezident pre odvetvie softvéru a finančných služieb a v poslednej dobe pôsobil ako zástupca finančného riaditeľa. Pred firmou MISYS, zastával rôzne finančné a obchodné vedúce postavenia vo firme IBM. Počas tejto doby strávil 3 roky na assignmente v Bratislave, kde vybudoval veľké Center of Excellence so 400 zamesnancami. Tam pôsobil ako Senior Finance Manager. Slovensko mu odvtedy prirástlo k srdcu. Známy pre jeho vášeň, nonstop hľadajúci výzvy, riadenie firemných procesov, Bijal Patel spoluprácuje so všetkými firemnými oddeleniami, vedie plánovanie a vykonávanie dlhodobých finančných stratégií pre korporáciu Aptean. Pravidelne cestuje do Indie za svojim tímom, kde získava hodnotné kontakty pre rozvoj Indickej obchodnej komory na Slovensku.
Životopis

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 907 115 690