Slovakia office:
India office:

P Predstavenstvo

Predstavenstvo

Správna Rada volí Predstavenstvo na funkčné obdobie piatich rokov. Predstavenstvo má minimálne 3 a maximálne 6 členov: Prezidenta, 3 viceprezidentov, Pokladníka a Tajomníka. Pokiaľ predstavenstvo nemá šiestich členov, funkcie Pokladníka a Tajomníka sa môžu zlúčiť v rámci členov Vice Prezidentov. Predstavenstvo sa stretáva raz do mesiaca minimálne však 2 krát do roka. Tajomník riadi personál Komory v súlade nariadeniami Rady, v rámci možností rozpočtu odsúhlaseného Správnou Radou a pod dohľadom Predstavenstva. Tajomník zastupuje zamestnancov v ich právach. Prezident, ktorého volí Rada, zastupuje Komoru navonok vo všetkých právnych otázkach a pred tretími osobami, pred vládou, a to rovnako na úrovni štátu ako i na medzinárodnej úrovni. V prípade jeho neprítomnosti alebo práceneschopnosti ho môže zastúpiť Viceprezident, toho môže zastúpiť Tajomník. Členov Správnej rady môžete nájsť tu.

Rakesh TauraniPresident and CEO
Profil
Tomas TorokVice President and CFO
Profil
Alexander HorvathVice President and COO
Profil
Bijal PatelVice President and CMO
Profil

Manažment Indickej komory

S cieľom vyrovnať sa so súčasným rastom komory, predstavenstvo má právomoc zriadiť potrebnú infraštruktúru pomocou výkonného riaditeľa a potrebných pracovných pozícií manažérov a radových zamestnancov. Povinnosti, ako aj práva generálneho riaditeľa musia byť stanovené v samostatnej dohode. Výkonný riaditeľ a ostatní zamestnanci manažmentu nemôžu byť plnohodnotnými členmi Komory. Konatelia a zamestnanci poskytujú potrebnú podporu pri zvládaní každodenných operácií komory.

Mufeed AhmedDirector Startup Hub India
Profil
Tanmay MisraManager International Relations
Profil
Rohith RamadasManager International Relations
Profil
Nora BabalováManager International Relations
Profile

Vitajte na stránkach Indickej obchodnej a kultúrnej komory. Budeme radi, ak nás kontaktujete. Ako vám môžeme pomôcť?

Email:

info@indickakomora.sk

Tel:

+421 917 252 978

Tel:

+421 907 115 690